Huisartsenpraktijk Ritter & Kuipers

Disclamer

Disclaimer
Door het gebruik van de website, aanvaardt u deze disclaimer.
Aansprakelijkheid
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en evt. gevolgen van het handelen/nalaten op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Het gebruik van de informatie die door deze site wordt verstrekt is dan ook volledig voor eigen risico van de gebruiker.
De informatie door deze website verstrekt kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult door een arts of behandeling daarvan.

Gebruik voor eigen risico
Het gebruik van gegevens en het downloaden van bestanden, al dan niet via links op deze website, is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid.
De huisartsenpraktijk aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid van welke aard en uit welk hoofde dan ook.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden.
Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.