Huisartsenpraktijk Ritter & Kuipers

Informatie over de Mazelen

Op dit moment verspreidt de Mazelen zich over Nederland. Omdat de vaccinatiegraad is gedaald kan het virus zich sneller verspreiden. Heeft u vragen over de Mazelen of denkt u dat uw kind de Mazelen heeft dat kunt u hier nuttige informatie vinden. Belt u zo nodig vooral eerst met de praktijk voordat u met uw kind in de wachtkamer plaats neemt, want Mazelen is ook erg besmettelijk voor andere kinderen.

Klik op deze link voor nuttige informatie als u denkt dat uw kind Mazelen heeft.

Klik op deze link als u meer wilt weten over de Mazelen